Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium Efektywności Wytwarzania i Użytkowania Energii

Domena:

Laboratorium Efektywności Wytwarzania i Użytkowanie Energii wchodzi w skład Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. W laboratorium prowadzone są badania obejmujące:


 • Opracowywanie projektów założeń i planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

 • Modelowanie procesów i instalacji energetycznych

 • Audyty energetyczne i remontowe budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej

 • Świadectwa energetyczne budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej

 • Audyty efektywności energetycznej i ekologicznej instalacji, źródeł ciepła i obiektów przemysłowych

 • Analizy możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zaopatrzeniu obiektów budowlanych i przedsiębiorstw  w ciepło i energię elektryczną

 • Opracowywanie Programów Ochrony Środowiska i Planów Gospodarki Odpadami

 • Opracowywanie studiów wykonalności i przygotowanie dokumentacji dotyczących pozyskiwania środków z funduszy krajowych i europejskich

 • Dokumentacje, analizy i obliczenia dotyczące monitorowania emisji CO2

 • Nadzór nad pracami projektowymi i inwestycjami dotyczącymi instalacji i urządzeń kotłowych

 • Prowadzenie szkoleń w zakresie:

  • sporządzania audytów efektywności energetycznej, audytów energetycznych i remontowych  budynków,

  • wykonywania certyfikatów energetycznych budynków