Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium Analiz Eko-efektywności Technologii i Produktów

Domena:

Laboratorium Analiz Eko-efektywności Technologii i Produktów wchodzi w skład Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. W ramach laboratorium prowadzone są badania w zakresie analiz środowiskowych, finansowych, ekonomicznych i społecznych w całym cyklu życia technologii i produktów (etap budowy, eksploatacji i likwidacji), jak również analiza i ocena ekoefektywności technologii i produktów. Zakres oferowanych usług obejmuje:

  • Wykonanie analiz środowiskowych metodą oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment), z wykorzystaniem programu SimaPro wraz z bazą danych ecoinvent.

  • Analiz ekoefektywności oraz ocena kosztów metodą LCC (Life Cycle Cost), z wykorzystaniem programu Umberto for Eco-Efficiency wraz z bazą danych ecoinvent.

  • Ocena finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych w ochronie środowiska wraz z analizą ryzyka, z wykorzystaniem programu Oracle Crystal Ball.

  • Ocena ekonomiczno-społeczna przedsięwzięć inwestycyjnych, produktów i technologii metodą analizy kosztów i korzyści CBA (Cost – Benefit Analysis),

  • Ocena efektywności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej przedsięwzięć inwestycyjnych, produktów i technologii  metodą analiz multikryterialnych, z wykorzystaniem oprogramowania MATLAB