Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium Instalacji Doświadczalnych

Domena:

Laboratorium Instalacji Doświadczalnych wchodzi w skład Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. W laboratorium prowadzone są badania obejmujące:

 • Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w zakresie perspektywicznych technologii chemicznego przetwórstwa węgla, a w szczególności:

  • procesu podziemnego zgazowania węgla - ciśnieniowego oraz bezciśnieniowego, ukierunkowanych na uzyskiwanie gazów syntezowych o wysokiej zawartości wodoru oraz gazów do zastosowań energetycznych,

  • ciśnieniowego, fluidalnego zgazowania paliw stałych w warunkach powierzchniowych,

  • procesu bezpośredniego upłynniania węgla ukierunkowanego na wytwarzanie paliw silnikowych oraz surowców chemicznych,

  • procesów uwodornienia i uszlachetniania substancji węglopochodnych,

  • rozdziału i oczyszczania gazów procesowych z wykorzystaniem technik membranowych oraz metod absorpcyjnych i adsorpcyjnych, w tym procesu adsorpcji zmiennociśnieniowej - PSA,

  • separacji ditlenku węgla z gazów procesowych,

  • wykorzystania gazów z procesów zgazowania do celów energetycznych.

 • Prace badawczo - rozwojowe w zakresie wytwarzania i magazynowania wodoru do celów energetycznych i na potrzeby prowadzenia syntez chemicznych.

 • Wykonywanie ekspertyz i opracowań w zakresie aspektów techniczno - ekonomicznych oraz środowiskowych technologii chemicznego przetwórstwa węgla oraz metod wytwarzania i magazynowania wodoru.

 • Studia wykonalności i projekty procesowe technologii zgazowania i upłynniania węgla oraz oczyszczania gazów procesowych.


  Infrastruktura tego laboratorium CCTW jest unikatowa na skalę światową, ponieważ dzięki niej możliwe jest prowadzenie badań  w zakresie zintegrowanych procesów wykorzystania zasobów węgla na poligonie podziemnym oraz w naziemnych stanowiskach badawczych, głównie w skali PDU, przy zastosowaniu procesów zaliczanych do czystych technologii węglowych.