Oferty zespołów > Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Oferent:

Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych


woj. Podkarpackie
35-959 Rzeszów
Al. Powstańców Warszawy 6


Prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium Spektrometrii Mas

Domena:

- Pomiary MS aparatem typu MALDI-TOF/TOF w trybie liniowym, z reflektronem oraz fragmentacyjne. Mierzone mogą być niemalże wszystkie substancje, także peptydy, białka, oligonukleotydy, syntetyczne oraz naturalne polimery oraz także większości stałych związków organicznych nisko i średniocząsteczkowych. Pracownia specjalizuje się w pomiarach MS związków nisko- oraz średniocząsteczkowych które wykonywane są np. z użyciem nowatorskiej metody (SALDI) jonizacji srebrem (AgNPET) oraz srebrem monoizotopowym 109AgNPET.

- Wykonywane są także badania obrazowania MS metodami laserowymi - LDI oraz MALDI imaging (MSI - mass spectrometry imaging) tkanek zwierzęcych, roślinnych, odcisków tkanek, odcisków palca itd. Metody obrazowania wykorzystują metody nanocząstkowe lub tradycyjne matryce MALDI.