Oferty zespołów > Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Oferent:

Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych


woj. Podkarpackie
35-959 Rzeszów
Al. Powstańców Warszawy 6


Prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium badawcze materiałów sypkich

Domena:


  • Własności mechaniczne oraz reologia suchych i wilgotnych materiałów sypkich i granulatów wykorzystywanych w procesach przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i spożywczego, obejmujących magazynowanie, transport i przetwórstwo proszków.
  • Modyfikacja własności materiałów sypkich w celu poprawy sypkości metodami suchego powlekania i granulacji.
  • Modelowanie matematyczne procesów płynięcia materiałów sypkich z wykorzystaniem metody elementów dyskretnych DEM.
  • Oddziaływania adhezyjne wywołane obecnością wilgoci i sił kontaktu w materiałach sypkich.