Oferty zespołów > CEMIZ- Centrum Kompetencji w zakresie metod izotopowych i radioizotopowych dla gospodarki

Oferent:

CEMIZ- Centrum Kompetencji w zakresie metod izotopowych i radioizotopowych dla gospodarki


woj. Polska
44-100 Gliwice
Politechnika Śląska, S. Konarskiego 22B


prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz

http://iati.pl/

Oferta

Laboratorium Radiowęglowe

Domena:

- Stanowiska do wstępnej preparatyki chemicznej oraz do zwęglania próbek, 

- Stanowiska laboratoryjne do spalania próbek organicznych, otrzymywania dwutlenku węgla z próbek węglanowych, oczyszczania dwutlenku węgla oraz przygotowania benzenu z  próbek organicznych i nieorganicznych,

- Laboratorium otrzymywania tarcz grafitowych na potrzeby badań radiowęglowych z wykorzystaniem akceleratorowej spektrometrii mas (AMS),

- System automatycznej grafityzacji próbek typu Age 3 (wykonany w ETH, Zurych) z  siedmioma reaktorami i analizatorem elementarnym typu Vario Micro Cube,   

- Dwa ciekłoscyntylacyjne spektrometry typu QUANTULUS 1220 do pomiarów  skrajnie niskich radioaktywności alfa i beta; dwa niskotłowe, ciekłoscyntylacyjne spektrometry typu ICELS do pomiarów niskich radioaktywności beta.