Oferty zespołów > CEMIZ- Centrum Kompetencji w zakresie metod izotopowych i radioizotopowych dla gospodarki

Oferent:

CEMIZ- Centrum Kompetencji w zakresie metod izotopowych i radioizotopowych dla gospodarki


woj. Polska
44-100 Gliwice
Politechnika Śląska, S. Konarskiego 22B


prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz

http://iati.pl/

Oferta

Laboratorium Datowania Luminescencyjnego

Domena:

  • Laboratorium preparatyki chemicznej próbek mineralnych na potrzeby datowania metodą optycznie stymulowanej luminescencji (OSL),
  • Automatyczny czytnik luminescencji Risø TL/OSL-DA-20 ze skanerem laserowym i źródłem radioaktywnym  90Sr (wykonany w Risø Laboratory, Dania)
  • Automatyczny 30. pozycyjny czytnik TL/OSL typu Daybreak 1150 z wbudowanym źródłem beta,
  • Dwa automatyczne 60. pozycyjne czytniki TL/OSL typu Daybreak 2200 z wbudowanymi źródłami beta,
  • Automatyczne napromienniki beta typu Daybreak 850 oraz alfa typu ELSEC wraz ze źródłami promieniowania.