Oferty zespołów > CEMIZ- Centrum Kompetencji w zakresie metod izotopowych i radioizotopowych dla gospodarki

Oferent:

CEMIZ- Centrum Kompetencji w zakresie metod izotopowych i radioizotopowych dla gospodarki


woj. Polska
44-100 Gliwice
Politechnika Śląska, S. Konarskiego 22B


prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz

http://iati.pl/

Oferta

Laboratorium pomiarów radioaktywności środowiskowych

Domena:

  • Stanowisko przygotowania próbek do pomiarów,
  • Trzy spektrometry promieniowania gamma: dwa wyposażone w detektory półprzewodnikowe HPGe (Canberra-Packard) oraz jeden spektrometr przenośny z detektorem scyntylacyjnym,
  • Półprzewodnikowy spektrometr promieniowania alfa (PIPS).