Oferty zespołów > CEMIZ- Centrum Kompetencji w zakresie metod izotopowych i radioizotopowych dla gospodarki

Oferent:

CEMIZ- Centrum Kompetencji w zakresie metod izotopowych i radioizotopowych dla gospodarki


woj. Polska
44-100 Gliwice
Politechnika Śląska, S. Konarskiego 22B


prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz

http://iati.pl/

Oferta

Laboratorium izotopowej spektrometrii ma

Domena:

  • Stanowiska obróbki mechanicznej oraz chemicznej ekstrakcji α-celulozy z próbek drewna,
  • Linie próżniowe do preparatyki dwutlenku węgla z próbek organicznych i węglanowych na potrzeby izotopowej spektrometrii mas,
  • Izotopowy spektrometr mas działający w trybie przepływu ciągłego typu IsoPrime (GV Instruments) sprężony z chromatograficznym analizatorem elementarnym Eurovector E3000.