Oferty zespołów > Centrum pomiarów współrzędnościowych

Oferent:

Centrum pomiarów współrzędnościowych


woj.
31-864 Kraków, Polska
al. Jana Pawła II 37


Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

http://iati.pl/

Oferta

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej

Domena:

Działalność naukowo-dydaktyczna Laboratorium obejmuje:

 

- wzorcowanie współrzędnościowych systemów pomiarowych

- zagadnienia oceny dokładności maszyn i pomiarów współrzędnościowych

- badania stykowych i bezstykowych systemów przejmowania współrzędnych punktów pomiarowych (głowic pomiarowych)

- metrologiczne aspekty adaptacji robotów przemysłowych do zadań metrologicznych

- budowę i wdrażanie zautomatyzowanych systemów kontroli jakości

- modelowanie systemów pomiarowych

- stosowanie systemów wirtualnych do oceny dokładności pomiarów

- budowę wzorców i opracowywanie dla nich procedur kalibracyjnych

- wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania systemów

- zastosowanie interferometrii laserowej w badaniach odchyłek kształtu i położenia

- badanie metod i systemów współrzędnościowych w zastosowaniach biomedycznych

Akredytacja: Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (LMW) Politechniki Krakowskiej jest akredytowanym laboratorium wzorcującym (nr AP 132) w zakresie: - wzorcowania współrzędnościowych systemów pomiarowych oraz - wzorcowania części maszyn i wzorców metodami współrzędnościowymi. Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, który potwierdza jego kompetencje techniczne w zakresie świadczonych usług wzorcowania.