Oferty zespołów > Centrum pomiarów współrzędnościowych

Oferent:

Centrum pomiarów współrzędnościowych


woj.
31-864 Kraków, Polska
al. Jana Pawła II 37


Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

http://iati.pl/

Oferta

Wzorcowanie współrzędnościowych syst. pomiarowych

Opis:

Wzorcowanie współrzędnościowych systemów pomiarowych tj: współrzędnościowych maszyn pomiarowych, laserowych systemów nadążnych, wybranych skanerów, współrzędnościowych ramion pomiarowych:
  • zgodnie z normą ISO 10360-2:2003,
  • w oparciu o normę ISO 10360-2:2003 dla maszyn wielkogabarytowych,
  • zgodnie z normą ISO 10360-4:2003 podczas wzorcowania skanujących systemów stykowych,
  • zgodnie z zaleceniami VDIA/DE 2617 bl. 5.