Oferty zespołów > Centrum pomiarów współrzędnościowych

Oferent:

Centrum pomiarów współrzędnościowych


woj.
31-864 Kraków, Polska
al. Jana Pawła II 37


Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

http://iati.pl/

Oferta

Wzorcowanie cech geometrycznych obiektu

Opis:

Wzorcowanie cech geometrycznych obiektu przy zastosowaniu techniki współrzędnościowej (pomiary
wzorcujące części jako wzorców produkcyjnych).