Oferty zespołów > Technologia, automatyzacja wytwarzania i charakterystyka warstw powierzchniowych

Oferent:

Technologia, automatyzacja wytwarzania i charakterystyka warstw powierzchniowych


woj. Świętokrzyskie, Polska
25-314 Kielce
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7


Prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
Politechnika Świętokrzyska

http://iati.pl

Oferta

Technologie warstw powierzchniowych

Opis:

 • Projektowanie procesów podwyższania właściwości eksploatacyjnych części maszyn
 • Opracowanie technologii natryskiwania powłok plazmowych i naddźwiękowych
 • Analiza procesów zużycia i przywracanie wymiarów nominalnych zużytym częściom maszyn
 • Projektowanie procesów optymalizacji właściwości powłok natryskanych cieplnie
 • Analiza mikrostruktury i właściwości powłok natryskanych plazmowo i naddźwiękowo
 • Projektowanie zautomatyzowanych procesów natryskiwania zimnym gazem
 • Badania eksploatacyjne wytworzonych warstw powierzchniowych technologiami wykorzystującymi skoncentrowany strumień energii - badania tribologiczne, pomiary mikrotwardości i makrogeometrii powierzchni, obserwacje mikroskopowe
 • Opracowanie technologii spawania plazmowego
 • Kształtowanie własności powierzchniowych materiałów poprzez nanoszenie powłok obróbką elektroiskrową przed i po modyfikacji laserowej
 • Opracowanie technologii laserowego teksturowania powierzchni płaskich
 • Analiza morfologii materiałów po mikroobróbce laserowej