Oferty zespołów > Technologia, automatyzacja wytwarzania i charakterystyka warstw powierzchniowych

Oferent:

Technologia, automatyzacja wytwarzania i charakterystyka warstw powierzchniowych


woj. Świętokrzyskie, Polska
25-314 Kielce
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7


Prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
Politechnika Świętokrzyska

http://iati.pl

Oferta

Automatyzacja procesów wytwarzania

Opis:

 • Projektowanie układów mechatronicznych z serwonapędami hydraulicznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi
 • Zastosowanie robotów przemysłowych w zautomatyzowanych gniazdach i liniach produkcyjnych
 • Tworzenie aplikacji dla zrobotyzowanych systemów wytwórczych
 • Zastosowanie robotów przemysłowych w procesach spawania, także z wykorzystaniem technik wizyjnych
 • Wirtualne prototypowanie zrobotyzowanych linii produkcyjnych
 • Prototypowanie zautomatyzowanych systemów sterowania
 • Tworzenie dedykowanych aplikacji pomiarowych, kontrolno – pomiarowych w oparciu o oprogramowanie LabView
 • Tworzenie architektury sieciowej w aplikacjach przemysłowych
 • Zastosowanie sterowników PLC w sterowaniu urządzeniami i liniami technologicznymi
 • Projektowanie systemów czasu rzeczywistego
 • Modernizacja przyrządów pomiarowych do pomiaru okrągłości, walcowości, prostoliniowości, chropowatości
 • Obliczenia numeryczne i symboliczne przy użyciu programów Mathematica, Matlab
 • Tworzenie oprogramowania komputerowego w językach C++, Object Pascal, projektowanie baz danych i łączenie ich z okienkowym interfejsem użytkownika
 • Projektowanie systemów sterowania opartych na układach mikroprocesorowych
 • Oprogramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, robotów i zautomatyzowanych elastycznych systemów wytwarzania.