Oferty zespołów > Technologia, automatyzacja wytwarzania i charakterystyka warstw powierzchniowych

Oferent:

Technologia, automatyzacja wytwarzania i charakterystyka warstw powierzchniowych


woj. Świętokrzyskie, Polska
25-314 Kielce
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7


Prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
Politechnika Świętokrzyska

http://iati.pl

Oferta

Metrologia charakterystyki powierzchni

Opis:

 • Pomiary odchyłek okrągłości i walcowości części maszyn
 • Pomiary chropowatości powierzchni 2D i 3D,
 • Pomiary części maszyn na współrzędnościowych maszynach pomiarowych,
 • Zastosowanie analizy Fouriera w badaniach struktury geometrycznej części maszyn,
 • Zastosowanie analizy falkowej w badaniach struktury geometrycznej części maszyn,
 • Badanie dokładności przyrządów pomiarowych,
 • Statystyczna ocena powtarzalności i odtwarzalności wyników pomiarów,
 • Opracowanie modeli badania dokładności przyrządów w programie MATLAB,
 • Analiza niepewności pomiarów,
 • Modernizacja przyrządów pomiarowych do pomiaru okrągłości, walcowości, prostoliniowości, chropowatości i innych
 • Budowa i opracowywanie dokumentacji systemów zarządzania jakością
 • Audit systemów jakości