Oferty zespołów > Centrum Technologii Materiałów Fotonicznych i Systemów Optoelektronicznych

Oferent:

Centrum Technologii Materiałów Fotonicznych i Systemów Optoelektronicznych


woj. Podlaskie, Polska
15-351 Białystok
Wiejska 45A


Dr hab. inż. Dominik Dorosz, prof. PB
Politechnika Białostocka

http://iati.pl

Oferta

Projektowanie i wytwarzanie światłowodów

Opis:

Doświadczenia i umiejętności Zespołu:

  • technologia światłowodów,
  • technologia szkieł optycznych,
  • technologia szkieł i światłowodów domieszkowanych lantanowcami,
  • konstrukcje światłowodów specjalnych,
  • metody wytwarzania szkieł tlenkowych i nietlenkowych,
  • spektroskopia materiałów optycznych,
  • analiza termiczna.

Kluczowe osiągnięcia:

- Opracowanie szkieł i światłowodów tlenkowych aktywowanych pierwiastkami ziem rzadkich dla laserów włóknowych 1,0-1,3 mm;

- Opracowanie podstaw technologii szkieł i światłowodów aktywnych jako materiałów wykorzystujących podwójne domieszkowanie do generacji promieniowania w układach laserów włóknowych z zakresu NIR (1300-2300 nm);

- Opracowanie podstaw technologii światłowodów specjalnych - opracowanie konstrukcji światłowodu o spiralnym rdzeniu;

- Opracowanie szkieł i światłowodów ołowiowo-bizmutowo-galowo-kadmowe aktywowane pierwiastkami ziem rzadkich;

- Opracowanie światłowodu jako elementu sensorowego do budowy światłowodowego miernik natężenia prądu elektrycznego.