Oferty zespołów > IFUOp, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski

Oferent:

IFUOp, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski


woj. DOLNOŚLĄSKIE
45-052 Opole
ul. Oleska 48


Prof. dr hab. Jerzy Dryzek
Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski

http://www.fizyka.uni.opole.pl/gbujnar/zzfj/ozaklad.html

Oferta

Pomiar Czasów Życia Pozytonów

Opis: W Katedrze podejmowane są tematy badawcze: • badania struktury elektronowej metali i stopów metali • określanie parametrów defektów strukturalnych • wyznaczanie energii tworzenia wakansów w stanie równowagi termodynamicznej • śledzenie kinetyki tworzenia defektów w procesie ściernia i tarcia • zmiany stanu defektowego w procesie topnienia • wpływ struktury elektronowej i defektów sieciowych na kinetykę i dynamikę dyfuzji i elektromigracji wodoru i jego izotopów w metalach przejściowych