Oferty zespołów > Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

Oferent:

Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych


woj. Polska
31-120 Kraków
Al. Mickiewicza 21


dr hab. Marcin Pietrzykowski, prof. UR
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

http://iati.pl

Oferta

Rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna

Opis: Zakres tematyczny prowadzonych prac naukowo-badawczych dotyczy głównie zagadnień związanych z metodami badania stanu przestrzeni, stosowanymi w celu poprawy jakości środowiska mieszkaniowego, w tym rewitalizacji zaniedbanych dzielnic mieszkaniowych.