Oferty zespołów > Ekonomiczno-społeczne centrum wspierania implementacji technologii w przemyśle surowcowym

Oferent:

Ekonomiczno-społeczne centrum wspierania implementacji technologii w przemyśle surowcowym


woj. śląskie
41-800 Zabrze
Roosevelta 26


dr hab. inż. Aneta Michalak, prof. nzw. Politechniki Śląskiej
Politechnika Śląska, Wydz. Organizacji i Zarządzania

http://www.iati.pl

Oferta

Diagnoza przedsiębiorstw

Opis:

  1. Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstw
  2. Etyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw
  3. Wpływ innowacji na kształtowanie postaw pracowników
  4. Proces wdrażania nowych technologii (czynniki sukcesu, czynniki ryzyka, analiza barier