Oferty zespołów > Infrastruktura Transportu

Oferent:

Infrastruktura Transportu


woj.
31-155 Kraków
Warszawska 24


Dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK
Politechnika Krakowska

http://iati.pl

Oferta

Badanie procesów ruchu drogowego i ich modelowanie

Opis:

  1. Identyfikacja parametrów ruchu drogowego,
  2. Modelowanie procesów ruchu pojazdów na odcinkach dróg i na skrzyżowaniach,
  3. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (ocena stanu, metody prognozowania)
  4. Badanie skuteczności różnych środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  5. Modele szacowania wskaźników wypadkowych na odcinkach dróg,
  6. Geometryczne projektowanie infrastruktury drogowej,
  7. Estymacja przepustowości skrzyżowań drogowych,
  8. Zarządzanie prędkością pojazdów (analiza, planowanie, wdrażanie i badanie skuteczności),
  9. Zarządzanie i sterowanie ruchem pojazdów i pieszych (w tym: z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej),
  10. Modele ruchu w strefie konfliktu pieszy-pojazd.