Oferty zespołów > Infrastruktura Transportu

Oferent:

Infrastruktura Transportu


woj.
31-155 Kraków
Warszawska 24


Dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK
Politechnika Krakowska

http://iati.pl

Oferta

Oddziaływanie infrastruktury transportowej

Opis:

  1. Badanie oddziaływania infrastruktury transportowej na środowisko w zakresie hałasu drogowego
  2. Projektowanie dróg i infrastruktury drogowej w aspekcie minimalizacji ich negatywnego wpływu na środowisko (hałas) 
  3. Metody i środki ochrony przed hałasem drogowym
  4. Metody i środki ochrony przed wibracjami wywołanymi przez ruch drogowy