Oferty zespołów > Centrum Inżynierii Powierzchni

Oferent:

Centrum Inżynierii Powierzchni


woj. kujawsko-pomorskie
85-796 Bydgoszcz
al. S. Kaliskiego 7


prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk
Instytut Matematyki i Fizyki

http://www.iati.pl

Oferta

Analiza składu chemicznego powierzchni

Opis: Centrum Inżynierii Powierzchni oferuje analizę jakościową i ilościową składu chemicznego powierzchni oraz warstw podpowierzchniowych za pomocą spektroskopii fotoelektronowej (XPS / UPS) oraz spektroskopii elektronów Augera (AES).