Oferty zespołów > Centrum Inżynierii Powierzchni

Oferent:

Centrum Inżynierii Powierzchni


woj. kujawsko-pomorskie
85-796 Bydgoszcz
al. S. Kaliskiego 7


prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk
Instytut Matematyki i Fizyki

http://www.iati.pl

Oferta

Badania elipsometryczne

Opis: Centrum Inżynierii Powierzchni oferuje badanie własności optycznych materiałów litych, cienkich warstw i układów wielowarstwowych techniką elipsometryczną w szerokim zakresie widmowym.