Oferty zespołów > ChuOp

Oferent:

ChuOp


woj. DOLNOŚLĄSKIE
45-052 Opole
ul. Oleska 48


Dr hab. Krzysztof Ejsmont
Katedra Krystalografii, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski

http://www.alpha.uni.opole.pl

Oferta

Synteza i struktura metaloftalocyjanin

Opis: Wiele metalicznych pierwiastków układu okresowego tworzy kompleksy z ftalocyjaniną [1]. Ligand ftalocyjaninowy (C32H16N8-2) zbudowany jest z czterech pierścieni izoindolowych połączonych mostkiem azametinowym. Ligand ten posiada podobny szkielet pierścienia do naturalnych metaloporfiryn (chlorofil, hem), w wyniku czego wiele badań bionieorganicznych jest skoncentrowanych na tych związkach chemicznych [2]. Metaloftalocyjaniny są badane ze względu na ich optyczne [3,4], magnetyczne [5] i elektryczne [6] właściwości. Jodopochodne metaloftalocyjanin posiadają wysokie przewodnictwo elektryczne oraz wiele innych ciekawych właściwości [7-13]. Nowe metaloftalocyjaniny (BipcI)2 [14], (Bipc)4(Bi4I16) [15], VpcI [16], GepcI2, SnpcI2 [17] i ZrpcI2(o-DCB) [18] otrzymano w reakcji ftalonitrylu z metalem w atmosferze jodu, a ich struktury krystaliczne i molekularne wyznaczono przy użyciu dyfraktometrii rentgenowskiej. Literatura: [1] K. Kasuga, M. Tsutsui, Coord. Chem. Rev. 32 (1980) 67. [2] G. McLendon, A. E. Martell, Inorg. Chem. 16 (1977) 1812. [3] H. Kanbara, A. Yamashita, S. Matsumoto, T. Hayashi, H. Konami, N. Tanaka, J. Appl. Phys. 80 (1996) 3674. [4] J. Mack, M. J. Stillman, Inorg. Chem. 36 (1997) 413. [5] A. R. Harutyunyan, A. A. Kuznetsov, H. Szymczak, R. Szymczak, M. Baran, A. Nabialek, J. Magnetism and Mag. Mat. 162 (1996) 338. [6] J. Janczak, R. Kubiak, A. Zaleski, J. Olejniczak, J. Chem.Phys. Lett. 225 (1994) 72. [7] C. W. Dirk, T. Inabe, K. F. Schoch Jr, T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc. 105 (1983) 1539. [8] S. M. Palmer, J. L. Stanton, N. K. Jaggi, B. M. Hoffman, Inorg. Chem. 24 (1985) 2040. [9] J. Martinsen, J. L. Stanton, R. L. Greene, J. Tanaka, B. M. Hoffman, J. A. Ibers, J. Am. Chem. Soc. 107 (1985) 6915. [10] H. Homborg, C. L. Teske, Z. annorg. allg. Chem. 527 (1985) 45. [11] M. Y. Ogawa, J. Martinsen, S. M. Palmer, J. L. Stamton, J. Tanaka, R. L. Greene, B. M. Hoffman, J. A. Ibers, J. Am. Chem. Soc. 109 (1987) 1115. [12] J. A. Thomson, K. Murata, D. C. Miller, J. L. Stanton, W. E. Broderick, B. M. Hoffman, J. A. Ibers, Inorg. Chem. 32 (1993) 3546. [13] M. S. Haghighi, M. Rath, H. W. Rotter, H. Homborg, Z. anorg. allg. Chem. 619 (1993) 1887. [14] R.Kubiak, K.Ejsmont, Pol. J. Chem. 73 (1999) 1771. [15] R. Kubiak, K. Ejsmont, J. Mol. Struct. 474 (1999) 275. [16] K. Ejsmont, R. Kubiak, Acta Cryst. C54 (1998) 1844. [17] K. Ejsmont, R. Kubiak, Acta Cryst. C53 (1997) 1051. [18] R. Kubiak, K. Ejsmont, Acta Cryst. C54 (1998) 572.