Oferty zespołów > Centrum Inżynierii Powierzchni

Oferent:

Centrum Inżynierii Powierzchni


woj. kujawsko-pomorskie
85-796 Bydgoszcz
al. S. Kaliskiego 7


prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk
Instytut Matematyki i Fizyki

http://www.iati.pl

Oferta

Analiza widmowa

Opis: Centrum Inżynierii Powierzchni oferuje badania właściwości optycznych poprzez analizę widm odbiciowych, transmisyjnych oraz spektralno - dyfuzyjnych w zakresie od 200 do 2500 eV.