Oferty zespołów > INNO-EKO-TECH

Oferent:

INNO-EKO-TECH


woj. Politechnika Białostocka
15-351 Białystok
Wiejska 45 A


dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB
Wydz. Budownictwa i Inżynierii Środowiska

http://iati.pl

Oferta

Pozyskiwanie energii odnawialnej

Opis:

  1. Ocena skutków społecznych i ekonomicznych związanych z pozyskiwaniem energii odnawialnej
  2. Analiza skumulowanych efektów środowiskowych: bilans energetyczny, bilans gazów cieplarnianych, emisja zanieczyszczeń gleb i wód
  3. Wpływ OZE na różnorodność biologiczną i krajobraz
  4. Projektowanie mikroregionów energetycznych
  5. Ocena potencjału OZE