Oferty zespołów > ChuOp

Oferent:

ChuOp


woj. DOLNOŚLĄSKIE
45-052 Opole
ul. Oleska 48


Dr hab. Krzysztof Ejsmont
Katedra Krystalografii, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski

http://www.alpha.uni.opole.pl

Oferta

Obliczenia kwantowo-mechaniczne

Opis: Obliczenia kwantowo-mechaniczne Zmiany w delokalizacji p-elektronowej benzenu, fenolu oraz ich para–podstawionych pochodnych określane na podstawie aromatycznej energii stabilizacji (ASE), różnych homodesmotycznych reakcji, podstawnikowej energii stabilizacji (SESE), dodatkowo na indeksach aromatycznych, opartych na geometrii molekuły HOMA (Harmonic Oscillator Model of Aromaticity), na właściwościach magnetycznych NICS, NICS(1), NICS(1)zz oraz na indeksie PDI opartym o delokalizację elektronową wyznaczoną z teorii AIM (Atoms in Molecules). Poza aromatyczną energią stabilizacji, inne deskryptory aromatyczności różnią się zakresem zmian, wskazując na wysoki opór p-elektronowej struktury do efektu podstawnikowego. Jest to w pewnym stopniu analogia do tendencji układu benzenowego do zachowania początkowej p-elektronowej struktury podczas przebiegu reakcji prowadzącej do aromatycznego podstawienia [1]. Energia rezonansu para – podstawionych pochodnych fenolu koreluje bardzo dobrze z podstawnikową energią stabilizacji (SESE). Opór układu przeciw przerwaniu cyklicznej delokalizacji p-elektronowej koreluje z miarą nieaddytywności energii w stosunku do interakcji podstawnikowej poprzez pierścień [2]. Literatura: [1] Krygowski, T.M., Ejsmont, K., Stepień, B.T., Cyrański, M.K., Poater, J.,Solà, M., J. Org. Chem. 69 (2004) 6634. [2] Krygowski, T.M., Stępień, B.T., Cyrański, M.K.,Ejsmont, K., J. Phys. Org. Chem 18 (2005) 886.