Oferty zespołów > Centrum nanokompozytów włóknistych

Oferent:

Centrum nanokompozytów włóknistych


woj. Akademia Techniczno-Humanistyczna
Bielsko-Biała


prof. dr hab. Jarosław Janicki

http://iati.pl

Oferta

Badania tkanin i włóknin

Opis:

  • Badanie właściwości tkanin (wytrzymałość, rozciągliwość, kurczliwość, odpornośc na ścieranie, odporność na pilling, zmiana wymiarów po praniu domowym, badanie cech mechanicznych)
  • Badanie właściwości włóknin
  • Badanie przepuszczalności powietrza przez wyroby włókiennicze
  • Badanie statycznych i zmęczeniowych (policyklicznych) badań wytrzymałościowych włókien i przędz


http://www.itimp.ath.bielsko.pl/oferta1.pdf

Odbiorca: przemysł włókienniczy, przemysł tekstylny