Oferty zespołów > ChuOp

Oferent:

ChuOp


woj. DOLNOŚLĄSKIE
45-052 Opole
ul. Oleska 48


Dr hab. Krzysztof Ejsmont
Katedra Krystalografii, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski

http://www.alpha.uni.opole.pl

Oferta

Krystalochemia azoksybenzenów

Opis: Para-podstawione azoksybenzeny stanowia dobry model do badań mechanizmu przegrupowania Wallacha. Wiele nowych pochodnych tej grupy związków otrzymano oraz wyznaczono ich strukturę krystaliczną i molekularna przy użyciu dyfraktometrii rentgenowskiej. Średnia długość wiązania N-N (1.25Å) jest typowa dla aromatycznych azozwiązków azo and azoxy compounds. Długość wiąznia N-O (około 1.26Å) jest krótsza niż w N-tlenkach pirydyny (1.304Å) ale dłuższa niż w grupie nitrowej (1.218Å). Literatura: [1] K. Ejsmont, A. Domański, J. Kyzioł and J. Zaleski, Acta Cryst. C56 (2000) 697. [2] K. Ejsmont, A. A. Domański, J.B. Kyzioł, J. Zaleski, J. Mol. Struct. 753 (2005) 92. [3] Krzysztof Ejsmont, Andrzej A. Domański, Janusz B. Kyzioł, Jacek Zaleski, Acta Cryst. C60 (2004) o368. [4] A. A. Domański, K. Ejsmont, J. B. Kyzioł, J. Zaleski, Acta Cryst. C57 (2001) 467. [5] K. Ejsmont, M. Broda, A. Domański, J.B. Kyzioł, J. Zaleski, Acta Cryst. C58 (2002) o545.