Oferty zespołów > ChuOp

Oferent:

ChuOp


woj. DOLNOŚLĄSKIE
45-052 Opole
ul. Oleska 48


Dr hab. Krzysztof Ejsmont
Katedra Krystalografii, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski

http://www.alpha.uni.opole.pl

Oferta

Wyznaczanie rozkładu gęstości elektronowej

Opis: Analiza rozkładu gęstości elektronowej nitramin aromatycznych może wyjaśnić ciekawe właściwości tej grupy, takie jak związek pomiędzy strukturą a reaktywnością w kwasowej katalizie przegrupowania nitraminowego. Zostało opublikowanych kilka prac na temat struktury molekularnej N-nitramin aromatycznych. W większości przypadków stwierdzono obecność dwóch π-elektronowych fragmentów: pierścienia aromatycznego oraz ugrupowania nitraminowego. Zwykle są one niekoplanarne, co wyklucza konjugację pomiędzy nimi. Zdolność do przegrupowania jest silnie zależna od struktury części aromatycznej molekuły. Znaczenie obecności protonu oraz kieruneku przegrupowania pozostają także mało znane, ponieważ czynnik protonujący nie może być ustalony drogą eksperymentalną. Rozkład gęstości elektronowej uzyskany dla różnych ale blisko spokrewnionych ze sobą związków N-nitrowych może być pomocny do zrozumienia ich chemicznych właściwości. Metoda ta może być także użyteczna dla chemików chemii organicznej, pod warunkiem, że jej rezultaty będą mogły być sprzężone z analizami danych spektralnych oraz obliczeń kwantowych. Na rysunkach są pokazane mapy gęstości elektronowej typowej molekuły rodziny aromatycznych nitramin metylofenylonitraminy. Wydaje się tutaj interesujące porównanie różnic w rozkładzie elektronowym dwóch płaskich fragmentów – grupy NNO2 oraz pierścienia aromatycznego...