Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium Ochrony Powietrza

Opis:

  • Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza,
  • Opracowywanie wniosków o wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza w celu uzyskania decyzji oraz oceny oddziaływania na środowisko urządzeń i instalacji, szczególnie w zakresie wpływu na powietrze atmosferyczne (modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń),
  • Badania stężeń włókien azbestu w powietrzu – środowisku i na stanowiskach pracy,
  • Badania czynników szkodliwych w środowisku pracy.
  • Pobór próbek powietrza, gazów, pyłów i innych, udział w badaniach i eksperymentach, wykonywanie badań i pomiarów, pomiary stężeń zanieczyszczeń w powietrzu,