Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium Efektywności Wytwarzania i Użytkowani

Opis:

   • Badania, pomiary, ekspertyzy i koncepcje dotyczące racjonalizacji pracy urządzeń i instalacji energetycznych.
   • Opracowywanie projektów założeń i planów zaopatrzenia gmin/miast w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
   • Przeglądy (audyty) energetyczne i ekologiczne przedsiębiorstw, instalacji przemysłowych i źródeł ciepła.
   • Badania cieplne dotyczące instalacji przemysłowych i kotłów energetycznych.
   • Analizy techniczno-ekonomiczne i badawcze dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
   • Dokumentacje, analizy i obliczenia dotyczące monitorowania emisji CO2
   • Wykonywanie ekspertyz (studiów wykonalności) dla inwestycji związanych z ograniczaniem zużycia energii i emisji zanieczyszczeń w celu uzyskania wsparcia finansowego z odpowiednich funduszy.
   • Kompleksowe studia dotyczące ograniczenia niskiej emisji w na obszarach miast/gmin (opracowywanie programów ograniczania niskiej emisji).
   • Prowadzenie szkoleń w zakresie:
    • racjonalizacji wytwarzania i użytkowania energii,
    • ochrony powietrza, 
    • auditingu energetycznego i certyfikacji energetycznej.