Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium Analiz Związków Organicznych

Opis: Badania:
- wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
- węglowodorów ropopochodnych (oleju mineralnego), 
- lotnych związków aromatycznych (BTEX),
- fenoli,
- heterocyklicznych związków azotowych
- organicznych związków siarki

- wodach dołowych,
- ściekach i wodach zanieczyszczonych produktami z procesów zgazowania węgla in situ,
- w produktach i odpadach z badań nad czystymi technologiami   węglowymi
- produktach gazowych ze zgazowania węgla