Oferty zespołów > Badania nieniszczące

Oferent:

Badania nieniszczące


woj. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
70-310 Szczecin
al. Piastów 17


dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT
Wydział Elektryczny, ZUT

http://iati.pl

Oferta

Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymi

Opis:

  1. Elektromagnetyczne metody nieniszczace: prądów wirowych, strumienia rozproszenia, magnetyzacji AC, szumów Barkhausena.
  2. Terahhercowe i mikrofalowe metody badań nieniszczących materiałów dielektrycznych i kompozytowych
  3. Numeryczne symulacje układów badań nieniszczących,
  4. Algorytmy przetwarzania i analizy danych, 
  5. Algorytmy identyfikacji wad materiałowych oparte na wykorzystaniu sztucznej inteligencji.