Oferty zespołów > Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

Oferent:

Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii


woj. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
85-796 Bydgoszcz
Al. Prof. S. Kaliskiego 7


dr inż. Adam Mroziński

http://iati.pl

Oferta

Badanie efektywności działania instalacji OZE

Opis:

Zespół CK prowadzi prace badawcze m.in. w zakresie:

  • analizy efektywności energetycznej i ekonomicznej podgrzewania wody użytkowej przez instalację zasilaną modułami fotowoltaiczymi,
  • analizy efektywności energetycznej i ekonomicznej podgrzewania wody użytkowej przez pompę ciepła typu powietrze-woda,

Odbiorca: firmy z branży OZE