Oferty zespołów > Zespół materiałów luminescencyjnych

Oferent:

Zespół materiałów luminescencyjnych


woj. dolnośląskie
50-383 Wrocław
F. Joliot - Curie 14


prof. dr hab. Eugeniusz Zych
Wydział Chemii UWr.

http://zb11a.chem.uni.wroc.pl/

Oferta

a

Opis:

Odbiorca: a