Oferty zespołów > Smart Power Grids

Oferent:

Smart Power Grids


woj. dolnośląskie
50-370 Wrocław
Politechnika Wrocławska, Janiszewskiego 8, budynek D-20, pok.811


prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant
Wydział Elektryczny
http://iati.pl

Oferta

Nowe rozwiązania i usługi

Opis:

Nowe rozwiązania i usługi

A.       DER - ang. Distributed Energy Resources - zarządzanie zasobami rozproszonymi, oznacza  zbiór środków oddziaływania jednocześnie na poziom odbioru i generacji rozproszonej, w gestii OSP, OSD E i Sprzedawców

B.       DSR  - ang. Demand Side Response  - zarządzanie reakcją strony popytowej na sygnał (cenowy lub inną informację określoną w trybie kontraktowym), przystąpienie odbiorcy do programu DSR jest dobrowolne, ale przyjęte w trybie kontraktowym zobowiązania stanowią obligo rekompensowane/sankcjonowane

C.       DSM  - ang Demand Side Management - zbiór środków oddziaływania na poziom odbioru, w gestii OSP oraz Sprzedawców, w określonych sytuacjach także OSD E

D.       M2M (ang. Machine to Machine) – Internet rzeczy i usług