Oferty zespołów > Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Oferent:

Sieci, urządzenia i usługi multimedialne


woj. dolnośląskie, Polska
50-370 Wrocław
Wyb. Wyspiańskiego 27


Dr inż. Jacek Oko
Z-ca Kanclerza ds. Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

http://iati.pl

Oferta

ICT w usługach multimedialnych

Opis:

Centrum Kompetencji działając w obszarze tematycznym OT4 – Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) oferuje współpracę m.in. w poniższych obszarach badawczych:

  • Zjawiska oraz elementy infrastruktury, środowiska informatyczne  i narzędzia informatyczne związane z organizacją i zapewnieniem należytej jakości w systemach szerokopasmowych oferujących usługi multimedialne. Można tu wyróżnić:
    • kreowanie nowych usług w zakresie ICT, szeroko rozumianych jako usługi multimedialne,
    • optymalizacja procesów negocjacyjnych, transakcyjnych i ruchowych występujących w sieciach oferujących usługi tej klasy ,
    • mechanizmy oceny i modele stochastyczne (ocena jakości usługi doświadczanej przez użytkownika QoE).