Oferty zespołów > Energia z Odpadów

Oferent:

Energia z Odpadów


woj. śląskie
41-803 Zabrze
Zamkowa 1


dr inż. Sławomir Stelmach

http://www.iati.pl

Oferta

Proponowane obszary i projekty badawcze

Opis:

 • Właściwości fizykochemiczne odpadów pod kątem ich wykorzystania w procesach termicznego przekształcania.
 • Procesy suszenia odpadów.
 • Procesy formowania paliw z odpadów.
 • Termiczne przekształcanie frakcji nadsitowej z procesu segregacji odpadów komunalnych.
 • Poprawa efektywności wytwarzania energii z odpadów.
 • Modernizacja siłowni parowych obiektów energetycznych w celu dostosowania do energetycznego zagospodarowania paliw z odpadów.
 • Zgazowanie paliw z odpadów zintegrowane z produkcją energii.
 • Zastosowanie ubocznych produktów termicznego przekształcania odpadów w przemyśle materiałów budowlanych.
 • Monitoring emisji substancji szkodliwych do otoczenia wraz z oceną oddziaływania na środowisko.
 • Ograniczenie emisji pyłów, metali ciężkich oraz zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z procesów termicznego przekształcania odpadów.
 • Zagospodarowanie ubocznych produktów oczyszczania spalin z termicznego przekształcania odpadów.

Odbiorca: materiały budowlane, energetyka, suszarnie odpadów, obiekty energetyczne