Oferty zespołów > Woda i Środowisko

Oferent:

Woda i Środowisko


woj. Dolnośląskie
Wrocław
Centrum Nowych Technologii MPWIK Wrocław


Tomasz Konieczny

http://www.iati.pl

Oferta

Dystrybucja wody

Opis:

  • Zmniejszenie wymywania substancji chemicznych do wody wodociągowej ze ścianek przewodów instalowanych techniką tradycyjną lub bezwykopową 
  • Zmniejszenie wymywania substancji chemicznych do wody wodociągowej ze ścianek przewodów poddanych renowacji
  • Zapobieganie wtórnemu skażeniu biologicznemu wody poprzez zahamowanie rozwoju błony biologicznej w przewodach wodociągowych
  • Przewidywanie oraz zapobieganie występowaniu awarii sieci wodociągowej
  • Rozwój oraz implementacja procedur, technik i urządzeń służących minimalizacji strat wody
  • Zwiększanie niezawodności i ciągłości dostaw wody poprzez decentralizację sieci wodociągowych