Oferty zespołów > Woda i Środowisko

Oferent:

Woda i Środowisko


woj. Dolnośląskie
Wrocław
Centrum Nowych Technologii MPWIK Wrocław


Tomasz Konieczny

http://www.iati.pl

Oferta

Oczyszczanie ścieków

Opis:

  • Rozwój oraz implementacja nowych procesów oczyszczania wody i ścieków z zanieczyszczeń wynikających z postępu cywilizacyjnego oraz wzrastających wymagań jakości produktu (woda, ścieki oczyszczone)
  • Intensyfikacja usuwania związków biogennych ze ścieków poprzez zastosowanie alternatywnych metod oczyszczania biologicznego
  • Rozwój oraz implementacja technologii zagospodarowania ubocznych produktów oczyszczania ścieków
  • Dążenie do samowystarczalności energetycznej systemów oczyszczania wody i ścieków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE)
  • Pozyskiwanie energii ze ścieków
  • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w procesach oczyszczania wody i ścieków
  • Tworzenie nowoczesnych technologii opartych o innowacyjne materiały, konstrukcje reaktorów, sekwencje procesów