Oferty zespołów > Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Oferent:

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni


woj. dolnośląskie, Polska
50-370 Wrocław
Wybrzeże Wyspiańskiego 27


dr inż. Jacek Oko
Z-ca Kanclerza ds. Informatyzacji, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

http://iati.pl

Oferta

Usługi teleinformatyczne

Opis:


Centrum Kompetencji w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oferuje współpracę m.in. w poniższych obszarach badawczych:

  •         Zjawiska oraz elementy infrastruktury, środowiska informatyczne  i narzędzia informatyczne związane z organizacją i zapewnieniem należytej jakości w systemach szerokopasmowych oferujących usługi multimedialne. Można tu wyróżnić:
    • kreowanie nowych usług w zakresie ICT, szeroko rozumianych jako usługi multimedialne,
    • optymalizacja procesów negocjacyjnych, transakcyjnych i ruchowych występujących w sieciach oferujących usługi tej klasy,
    • mechanizmy oceny i modele stochastyczne (ocena jakości usługi doświadczanej przez użytkownika QoE).
  •        Budowa systemów i usług teleinformatycznych wraz z implementacją systemów bezpieczeństwa