Oferty zespołów > Centrum Kompetencji Biotechnologii Przemysłowej

Oferent:

Centrum Kompetencji Biotechnologii Przemysłowej


woj. Małopolskie, Polska
31-155 Kraków
Warszawska 24


Kołoczek Henryk prof. dr hab.

http://www.iati.pl

Oferta

Oferta współpracy

Opis:

CK Biotechnologii Przemysłowej posiada kluczowe kompetencje i doświadczenie w zakresie:

  • planowania prac i badań naukowo-wdrożeniowych, rozwiązań technologicznych, wdrożeń do przedsiębiorstw,
  • kierownictwo w projektach, nadzór i wykonawstwo badań naukowych, w tym eksperymentów jak również w zakresie pracy w laboratoriach
  • ekspertyz, opinii naukowych.

 

CK Biotechnologii Przemysłowej dysponuje interdyscyplinarną kadrą naukową reprezentującą nauki techniczne i nauki chemiczne. Centrum Biotechnologii Przemysłowej jest otwarte na współpracę, zawiązywanie partnerstw naukowo-przemysłowych oraz poszukiwanie nowych podobszarów badawczych.