Oferty zespołów > Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Oferent:

Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych


woj. Podkarpackie
35-959 Rzeszów
Al. Powstańców Warszawy 6


Prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska

http://www.iati.pl

Oferta

Badanie rozkładu termicznego materiałów

Opis:

Analiza termograwimetryczna metodą (TGA) pozwala na określenie wpływu temperatury na zmianę masy badanej próbki, która może być spowodowana m.in. odparowaniem lotnych składników,wilgoci, utlenianiem, termolizą, zmianą temperatury Curie. Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych, farmaceutycznym, spożywczym.


Zastosowanie:

Technika TGA umożliwia określenie:

·         stabilności termicznej materiałów;

·         odporności materiałów na utlenianie;

·         składu układów kompozytowych,

·         wpływu atmosfery na reaktywność lub korozję materiałów,

·         zawartości wilgoci i składników lotnych w materiałach.