Oferty zespołów > Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Oferent:

Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych


woj. Podkarpackie
35-959 Rzeszów
Al. Powstańców Warszawy 6


Prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska

http://www.iati.pl

Oferta

Badanie właściwości powłok lakierniczych

Opis:

Posiadany zestaw przyrządów pozwala na określenie podstawowych właściwości fizykochemicznych powłok polimerowych stosowanych w przemyśle farb i lakierów.


Zastosowanie:

Pomiar takich parametrów powłok jak:

·         połysku w geometrii 20/60/85 wg EN ISO 2813 i grubości warstwy na podłożu ferro- i nieferromagnetycznym wg EN ISO 2808;

·         elastyczności metodą zginania na sworzniu cylindrycznym wg PN-EN ISO 1519;

·         przyczepności metodą siatki nacięć wg  EN ISO 2409;

·         twardości  za pomocą wahadła Persoza i Königa wg PN-EN ISO 1522;

·         twardości metodą ołówkową wg PN-ISO15184:2001;

·         odporności powłok na uderzenie metodą spadającego ciężarka wg EN ISO 6272:1994;

·         ścieralności za pomocą swobodnie spadającego materiału ściernego wg PN-76/C-81516;

·         tłoczności wg PN-EN ISO 1520;

odporności na zarysowanie za pomocą testeru Clemena wg PN-EN ISO 1518