Oferty zespołów > Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Oferent:

Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych


woj. Podkarpackie
35-959 Rzeszów
Al. Powstańców Warszawy 6


Prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska

http://www.iati.pl

Oferta

Przygotowywanie powłok z farb proszkowych

Opis:

Posiadany zestaw przyrządów pozwala na przygotowywanie mieszanek farb i lakierów proszkowych w skali laboratoryjnej oraz ich nakładanie na podłoże przewodzące metodą Corona w sposób typowy stosowany w przemyśle farb i lakierów.


Zastosowanie:

Przygotowanie farb i lakierów obejmuje takie etapy jak:

·         mielenie wstępne;

·         wytłaczanie;

·         mielenie zasadnicze;

·         przesiewanie;

nanoszenie na podłoże