Oferty zespołów > Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Oferent:

Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych


woj. Podkarpackie
35-959 Rzeszów
Al. Powstańców Warszawy 6


Prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska

http://www.iati.pl

Oferta

Badanie właściwości powierzchniowych materiałów

Opis:

Goniometr optyczny pozwala na określenie statycznego i dynamicznego kąta zwilżania powierzchni materiałów stałych przez ciecze wzorcowe i wyznaczeniu swobodnej energii powierzchniowej oraz napięcia powierzchniowego materiałów ciekłych.


Profilometr umożliwia określenie chropowatości powierzchni.


Znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych, opakowaniowym, włókienniczym, farb i lakierów.


Zastosowanie:

Goniometr optyczny umożliwia określenie:

·         statycznego i dynamicznego (cofania i napływu) kąta zwilżania;

·         swobodnej energii powierzchniowej;

·         hydrofobowości i oleofobowości;

·         napięcia powierzchniowego;

·         pracy adhezji.


Profilometr umożliwia określenie:

współczynników chropowatości powierzchni Ra i Rz.