Oferty zespołów > Ekonomiczno-społeczne centrum wspierania implementacji technologii w przemyśle surowcowym

Oferent:

Ekonomiczno-społeczne centrum wspierania implementacji technologii w przemyśle surowcowym


woj. śląskie
41-800 Zabrze
Roosevelta 26


dr hab. inż. Aneta Michalak, prof. nzw. Politechniki Śląskiej
Politechnika Śląska, Wydz. Organizacji i Zarządzania

http://www.iati.pl

Oferta

Wycena wartości, zarządzanie kosztami, górnictwo

Opis:

Poszukujemy partnerów do następujących tematów badawczych:

  • Poprawa konkurencyjności produkcji poprzez opracowanie modelu kontrolingu produkcji przy wykorzystaniu metod statystyczno-ekonometrycznych
  • Rachunek kosztów produkcji górniczej w kopalni węgla kamiennego
  • Trychotomiczna ocena ryzyka w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu zbiorów rozmytych
  • Opracowanie i wdrożenie Corporate Social Responsibility w przedsiębiorstwach przemysłu wydobywczego
  • Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwach wydobywczych z uwzględnieniem cyklu życia przedsiębiorstwa