Oferty zespołów > Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

Oferent:

Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska


woj.
44-100 Gliwice
ul. ks. M. Strzody 9 (bud. Czerwona Chemia)


prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski
Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów

http://polymers.polsl.pl/joomla_polymers/

Oferta

Działalność usługowa

Opis: - wykonywanie widm FTIR i FT Ramana, - identyfikacja tworzyw polimerowych i określanie składu kopolimerów, - oznaczanie temperatur charakterystycznych polimerów oraz podstawowych właściwosci fizycznych tworzyw polimerowych, - oznaczanie i charakterystyka podstawowych właściwosci wyrobów lakierniczych, powłok z tych wyrobów oraz zawartych w nich żywic.