Oferty zespołów > Smart Power Grids

Oferent:

Smart Power Grids


woj. Dolnośląskie
50-370 Wrocław
Wybrzeże Wyspiańskiego 27


prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant
Wydział Elektryczny

http://www.iati.pl

Oferta

Platforma informatyczna dla OZE w sieci smart grid

Opis:

Platforma informatyczna do projektowania, analizy i efektywnego wykorzystania źródeł energii odnawialnej w sieci SMART GRID

Włączenie do sieci energetycznej RŹE oraz OŹE przez indywidualnego prosumenta wymaga, oprócz uzyskania odpowiednich zezwoleń i pokonania barier biurokratycznych, spełnienia szeregu wymagań technicznych. W ramach projektu przewiduje się opracowanie oraz oprogramowanie metod projektowania sieci z OŹE i RŹE, algorytmów analizy takich sieci, procedur symulacji działania sieci z hipotetycznymi danymi pomiarowymi oraz algorytmów predykcji zachowania sieci dla różnych konfiguracji. Przewiduje się również opracowanie portalu internetowego udostępniającego dane na temat wyrobów i producentów rozproszonych i odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń z nimi związanych, dane dotyczące bieżących uregulowań prawnych dotyczących OŹE i RŹE oraz aplikacje do projektowania instalacji z OŹE i RŹE.

Efekt końcowy projektu:

Baza danych produktów, producentów urządzeń oraz systemów w sieci energetycznej z RŹE oraz OŹE.

Portal internetowy z bazą danych i aplikacji informatycznych, udostępniający forum do wymiany doświadczeń użytkowników OŹE.

Oczekiwane korzyści:

Eliminacja barier do szerszego stosowania odnawialnych i rozproszonych źródeł energii w polskim systemie energetycznym. Dla indywidualnych prosumentów możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii do zmniejszenia kosztów wykorzystania energii. Dla środowiska zmniejszenie zużycia paliw kopalnianych do produkcji energii a tym samym zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Dla producentów urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych możliwość dotarcia do szerszego kręgu konsumentów. Dla Polski zmniejszenie uzależnienia od dostawców paliw kopalnianych oraz łatwiejsze wywiązanie się z zobowiązań zwiększenia udziału źródeł energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju oraz zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.


Słowa kluczowe:Odnawialne i rozproszone źródła energii, Internet, bazy danych

Kontakt: aleksander.lisowiec@itr.org.pl

Kontakt do Centrum Kompetencji Smart Grids:marek.wasowski@pwr.edu.pl, tel. +48 71 320 44 28


Odbiorca: Producenci urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Operatorzy sieci dystrybucyjnych.